W związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę możliwości przeprowadzania egzaminów na pojazdach OSK , wprowadziliśmy do naszej oferty montaż urządzeń rejestrujących. Poniżej mogą zapoznać się Państwo z warunkami ustawy w której znajdują się warunki jakie musi spełnić system rejestrujący. Poszczególne WORD-y mogą jednak wymagać dodatkowych modyfikacji systemu dlatego też każdorazowo przed wyceną i montażem przygotowujemy ocenę wymagań konkretnego WORD-u tak aby mogli Państwo bez problemowo wykorzystywać swoje pojazdy do egzaminów państowych.

Treść ustawy, która od 24.08.2014 umożliwia zdawanie egzaminu na samochodzie OSK? Poniżej treść ustawy z opisami.

"Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku, które zapewnia ośrodek szkolenia kierowców wraz z pojazdem. Urządzenie techniczne służące do zapisu obrazu i dźwięku powinno":

1) rejestrować co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45° lub więcej);

2) obraz zapisywany powinien zawierać opis składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego (w przypadku braku możliwości umieszczenia numeru rejestracyjnego pojazdu dopuszcza się podanie przez egzaminatora numeru rejestracyjnego ustnie przed rozpoczęciem egzaminu);

3) rejestrować dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu;

4) uniemożliwiać ingerencję w zapis na nośniku informatycznym;

5) być uruchamiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji i tak przygotowane, żeby nie było możliwości ingerencji w jego pracę w czasie egzaminu (ew. przyciski, wyłaczniki mają być zdezaktywowane lub trwale zasłonięte oraz nośnik danych zabezpieczony przed niepowołanym dostępem;

6) zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na nośniku informatycznym, tak aby w trakcie trwania części praktycznej egzaminu państwowego miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu;

7) umożliwić przekazanie zarejestrowanego nagrania na ogólnodostępnym informatycznym nośniku danych (dysk twardy, pamięć flash itp.) posiadającym standardowe złącze umożliwiające odczytanie nośnika z wykorzystaniem komputera PC (złącze kart SecureDigital wraz z pochodnymi, złącze USB, płyta CD,DVD, Blue-Ray), bezpośrednio po zakończonym egzaminie dla potrzeb WORD.

REJESTRATORY


KAMERY


MONITORY


MIKROFONY


NOŚNIKI DANYCH


OBUDOWY REJESTRATORÓW


 

1   Jak to działa? Nagranie w dzień        2   Jak to działa? Nagranie w nocy

 
 

Showcases

Background Image