POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witamy na stronie internetowej należącej do PPHU ADAPTOR

Dziękujemy za odwiedziny i zainteresowanie naszą firmą, naszymi produktami i usługami.

PPHU ADAPTOR  jako Administrator Danych Osobowych szanuje Twoją prywatność

PPHU ADAPTOR, z siedzibą w Markach przy ulicy Warszawskiej 24, dysponująca numerem identyfikacji podatkowej NIP 1250983079 – dalej zwana „PPHU ADAPTOR”, jako administrator danych osobowych bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony Twoich danych.

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji stanowią integralny element polityki naszej firmy. Dlatego ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych to dla nas priorytet, który uwzględniamy w naszych procesach firmowych. Dane osobowe gromadzone podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej oraz przekazywane nam w inny sposób przetwarzamy w sposób poufny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Na naszych stronach internetowych mogą się znajdować odnośniki do stron innych podmiotów, których nie obejmuje niniejsza polityka. Nie mamy wpływu na to, czy ich administratorzy przestrzegają przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które mogą zostać wykorzystane do ustalenia tożsamości osoby. Może to być na przykład nazwisko, adres, numer telefonu. Nie należą do nich informacje, których nie można powiązać z tożsamością, na przykład liczba gości strony internetowej.

Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych zapisujemy nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, używany typ przeglądarki, stronę internetową, z której nastąpiło przekierowanie, strony internetową, którą u nas odwiedzasz oraz datę i czas trwania odwiedzin. Nie gromadzimy innych danych osobowych na Twój temat. Możesz zatem korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości..

Podczas wizyty w naszym punkcie sprzedaży, możesz zostać poproszony o dobrowolne przekazanie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji usługi.

Dane przekazane PPHU ADAPTOR w celu rekrutacji, są pozyskiwane, co do zasady, wraz ze zgodą osób, których dane dotyczą. Dane przekazane bez zgody są usuwane i nie biorą udziału w procesie. 

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych, cel przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w niezbędnym i zgodnym z prawem zakresie (art.6 ust.1 RODO) do celów związanych z obsługą techniczną strony internetowej, zarządzaniem kontami klientów, ankietami dotyczącymi produktów, działaniami marketingowymi, zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia, realizacją warunków umowy, rekrutacją.

Bez zgody użytkownika nie przekazujemy jego danych  do celów marketingowych żadnym podmiotom trzecim.

W uzasadnionych przypadkach Twoje dane mogą zostać przekazane uprawnionym podmiotom (na przykład: sądom).

Dostęp do danych

Aby zapewnić prawidłowe działanie, wybrani i upoważnieni pracownicy/współpracownicy PPHU ADAPTOR mają dostęp do Twoich danych. Dane te nie mogą być wykorzystywane przez te podmioty w celach innych niż wynikające ze zgody, umowy powierzenia lub obowiązujących przepisów. Pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych są zobowiązani do zachowania tajemnicy oraz poufności danych. Ponadto zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych.

PPHU ADAPTOR nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych, których jest administratorem do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Stosowanie plików cookie

Cookie to niewielki plik tekstowy tworzony w komputerze podczas wizyty na stronie internetowej i umożliwiający jego identyfikację. Pliki cookie służą do zapisywania informacji o odwiedzanych stronach witryny internetowej lub na wypadek ponownego odwiedzenia witryny. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą uruchamiać programów, które mogłyby spowodować wprowadzenie wirusa.

Zapisywane pliki cookie mogą służyć:

- zapewnieniu prawidłowego działania strony witryny,

- zbieraniu  danych statystycznych na temat osób odwiedzających stronę internetową.

Gromadzone dane są wykorzystywane do celów wewnętrznych i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Przeglądarki internetowe są zazwyczaj ustawione tak, aby automatycznie akceptowały pliki cookie. Można jednak wyłączyć funkcję zapisywania plików cookie lub zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby powiadamiała użytkownika o wysyłaniu plików cookie.

Śledzenie aktywności w sieci

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych analizowane są informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika.

Gromadzone w ten sposób dane są używane do tworzenia anonimowych profili użytkowników wykorzystywanych dotworzenia statystyk internetowych. Nie dochodzi jednak do identyfikacji użytkowników ani powiązania z innymi danymi.

Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. W tym celu należy wybrać takie ustawienie przeglądarki, które blokuje pliki cookie zapisywane przez podmioty trzecie.

Uzyskane informacje pozwalają nam analizować zachowania odwiedzających nasze strony internetowe, sporządzać raporty i w wyniku tych działań ulepszać nasze strony internetowe z myślą o ich użytkownikach. Adaptor nie przekazuje tych informacji osobom trzecim ani nie wykorzystuje ich do jakichkolwiek celów marketingowych i reklamowych.

Masowa Komunikacja Mailowa

Do wysyłania Mailowej Komunikacji Masowej korzystamy z zewnętrznych usług dostarczanych przez:

•         Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Narzędzia dostarczone przez wyżej wymienione firmę oferują obszerne możliwości analizy dotyczące otwierania i korzystania z przesłanych treści. Analizy te są związane z grupami i nie są przez nas wykorzystywane do indywidualnej oceny odbiorców. Więcej informacji na temat usług można znaleźć na stronie:

https://onas.wp.pl/poufnosc.html?ticaid=11b59f

Aby zmienić swoje preferencje w zakresie otrzymywania komunikacji mailowej należy skontaktować się z PPHU ADAPTOR.

Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę administrowanych przez nas danych przed zmianą, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub nieuprawnionym ujawnieniem. Dostęp do danych mają tylko upoważnione osoby.

Treści naszych stron internetowych oraz dane podawane na nich nie są co do zasady szyfrowane podczas ich przesyłania przez Internet. Nie można w związku z tym wykluczyć uzyskania przez osoby trzecie wglądu w te dane i/lub dostępu do tych danych. Zalecamy uwzględnienie tego faktu przy podejmowaniu decyzji o przekazaniu nam danych za pośrednictwem Internetu. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane i dostosowywane do aktualnego stanu techniki.

Możliwość wyboru

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu ich informowania o naszych produktach i usługach oraz przeprowadzania ewentualnych ankiet na ich temat. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody możesz nas w każdej chwili zawiadomić i poprosić o zablokowanie lub usunięcie odpowiednich danych. Wystarczy w tym celu wysłać odpowiedni e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja, poprawianie, anulowanie, ograniczenie przetwarzania, wyrażanie sprzeciwu

W każdej chwili masz prawo do uzyskania w formie pisemnej lub elektronicznej informacji na temat gromadzonych przez nas Twoich danych osobowych. Ponadto przysługuje Ci w dowolnym momencie prawo do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do sprostowania niepoprawnych danych. (Uwaga: jeśli obowiązujące przepisy dotyczące przechowywania danych przewidują terminy ich przechowywania, to dane będą przed usunięciem blokowane na okres przewidziany w tych przepisach).

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące prawo, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Osoby kontaktowe w zakresie ochrony danych

W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych można również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej zwrócić się do naszego firmy.

PPHU ADAPTOR
Ul. WARSZAWSKA 24
05-270 MARKI
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Edycja: maj 2018

Showcases

Background Image